خاطرات مستر همفر جاسوس انگلیس در کشورهای اسلامی

خاطرات مستر همفر جاسوس انگلیس در کشورهای اسلامی نوشته : هامفری hreyHump ترجمه احسان قرنی دستهای ناپیدا مشخصات کتاب پیشگفتار بخش اوّل‌ بخش دوم‌ بخش سوم‌ بخش چهارم‌ بخش پنجم‌ بخش ششم بخش هفتم بخش هشتم ‏ پیشگفتار این کتاب مجموعه خاطرات جاسوس انگلیس – مستر همفر – در کشورهای اسلامی است. او با سال‌ها […]

آشنايي با عقربهاي ايران

گرد آوري و ترجمه : مهندس وحيد بهروان مقدمه : بسياري از کوهنوردان , طبيعت کردان و بيابان نوردان در طول سفر در طبيعت با عقربها مواجه می‌شوند عقرب‌ها جانوران شگفت انگيز و مرموزي هستند که شب‌ها به آرامي به فعاليتهاي زيستي خود می‌پردازند .اين بندپايان با وجودي که بسيار ترسناک و تنفر آور به […]