آشنایی با عقربهای ایران

گرد آوری و ترجمه : مهندس وحید بهروان مقدمه : بسیاری از کوهنوردان , طبیعت کردان و بیابان نوردان در طول سفر در طبیعت با عقربها مواجه می‌شوند عقرب‌ها جانوران شگفت انگیز و مرموزی هستند که شب‌ها به آرامی به فعالیتهای زیستی خود می‌پردازند .این بندپایان با وجودی که بسیار ترسناک و تنفر آور به […]