فیلم آموزشی ساخت کتاب الکترونیکی ایپاب فارسی از صفر تا صد

در این فیلم آموزشی  نحوه استفاده از سه نرم افزار مایکروسافت آفیس،کالیبر و سیجیل برای ساخت کتاب الکترونیکی ایپاب را مورد بررسی و آزمایش قرار می دهیم.

پاسخ دهید